0 رای
46 نمایش ها
زمینی در محدوده سنگ لشگری در حال حاضر متوجه شدم این زمین موات است میتوانم علیه فروشنده ملک اقدام ...
 • سهیل 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
48 نمایش ها
شخصی بدون اجازه ملک من را به شخص دیگری فروخته و شخص دوم در آن بنا احداث نموده در حال حاضر من باید...
 • محمد 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
44 نمایش ها
آیا می توان در یک مبایعه نامه ملک را به چند نفر همزمان فروخت؟
 • آرش 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
53 نمایش ها
مالک ملکی که ما در آن جاره هستیم قصد فروش ملک را دارد در صورتی که هنوز اجاره ما به پایان نرسیده ب...
 • زهرا 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
54 نمایش ها
شریک من بدون اجازه اقدام به ساخت و ساز در ملک مشاعی نموده آیا می توانم علیه وی شکایت کیفری کنم؟
 • محمد 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
50 نمایش ها
آگهی مزایده املاک توسط دادگاه را از چه طریقی می توانیم مطلع شویم؟
 • سهیل 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
نمایش 1 - 10 از 128 نتیجه