1 رای
162 نمایش ها
ملکی به من واگذار شد که ممنوع از انتقال بود و در همان زمان من ملک را به برادرم هبه کردم و سند وکا...
 • مریم 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
144 نمایش ها
زمینی در محدوده سنگ لشگری خریداری کردم در حال حاضر متوجه شدم این زمین موات است می توانم علیه فروش...
 • جوادیان 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
178 نمایش ها
شخصی بدون اجازه ملک من را به شخص دیگری فروخته و شخص دوم در آن بنا احداث نموده در حال حاضر من باید...
 • محسن زاده 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
219 نمایش ها
ملکی را از طریق مزایده برنده شدم در حال حاضر یکی از ورثه که ملک را در تصرف دارد مانع از تحویل ملک...
 • احمدی 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
191 نمایش ها
آیا می توان در یک مبایعه نامه ملک را به چند نفر همزمان فروخت؟
 • محمدامین 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
222 نمایش ها
شریک من بدون اجازه اقدام به ساخت و ساز در ملک مشاعی نموده آیا می توانم علیه وی شکایت کیفری کنم؟
 • صادقیان 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
176 نمایش ها
آگهی مزایده املاک توسط دادگاه را از چه طریقی می توانیم مطلع شویم؟
 • وحید 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
214 نمایش ها
شخصی ملکی را با وکالتی که از مالک داشت به ما فروخت و بعد از آن فوت کرد در حال حاضر برای الزام به ...
 • پندار 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
138 نمایش ها
انتقال آپارتمانی که دارای وام است به چه صورت است؟
 • مهلا 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 3 ماه قبل
1 رای
256 نمایش ها
آیا ملک به کمتر از قیمت کارشناسی به فروش می رسد؟
 • مهمان ها 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعال سازی 4 ماه قبل
نمایش 1 - 10 از 72 نتیجه