0 رای
48 نمایش ها
ملکی را از طریق مزایده برنده شدم در حال حاضر یکی از ورثه که ملک را در تصرف دارد مانع از تحویل ملک...
 • جمشید 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
81 نمایش ها
اینکه در برخی از قولنامه ذکر می‌شود در رهن بانک است یعنی چه؟
 • سیمین 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
80 نمایش ها
حق ارتفاق به ملک دیگر که در برخی سندها نوشته می شود به چه معنی است؟
 • ساجد 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
866 نمایش ها
به چند نفر مالی به ارث رسیده که یکی از ورثه قصد به مزایده گذاشتن ملک را دارد آیا فقط سهم وی به مز...
 • محمد 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
77 نمایش ها
ملکی را در روستا با کاربری مسکونی خریداری کردم و داخل طرح هادی روستا می باشد و داخل ملک بنایی وجو...
 • رضا 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 3 ماه قبل
0 رای
221 نمایش ها
 ملکی در رهن بانک بوده و از طریق مزایده به فروش می رود تکلیف مازاد ارزش ملک چه می شود؟
 • مهسا 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
0 رای
119 نمایش ها
برای اینکه یک نفر از سه مالک بتواند ملک را  بفروشد چه حکمی دارد؟
 • زهرا 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
نمایش 9 نتایج