0 رای
1k نمایش ها
ملکی به من واگذار شد که ممنوع از انتقال بود و در همان زمان من ملک را به برادرم هبه کردم و سند وکا...
 • سجاد 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
0 رای
342 نمایش ها
ملکی را از طریق مزایده برنده شدم در حال حاضر یکی از ورثه که ملک را در تصرف دارد مانع از تحویل ملک...
 • جمشید 6 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 6 ماه قبل
0 رای
380 نمایش ها
اینکه در برخی از قولنامه ذکر می‌شود در رهن بانک است یعنی چه؟
 • سیمین 7 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 7 ماه قبل
0 رای
381 نمایش ها
حق ارتفاق به ملک دیگر که در برخی سندها نوشته می شود به چه معنی است؟
 • ساجد 7 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 7 ماه قبل
0 رای
1k نمایش ها
به چند نفر مالی به ارث رسیده که یکی از ورثه قصد به مزایده گذاشتن ملک را دارد آیا فقط سهم وی به مز...
 • محمد 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 7 ماه قبل
0 رای
443 نمایش ها
ملکی را در روستا با کاربری مسکونی خریداری کردم و داخل طرح هادی روستا می باشد و داخل ملک بنایی وجو...
 • رضا 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 8 ماه قبل
0 رای
734 نمایش ها
 ملکی در رهن بانک بوده و از طریق مزایده به فروش می رود تکلیف مازاد ارزش ملک چه می شود؟
 • مهسا 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 9 ماه قبل
0 رای
427 نمایش ها
برای اینکه یک نفر از سه مالک بتواند ملک را  بفروشد چه حکمی دارد؟
 • زهرا 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 9 ماه قبل
نمایش 10 نتایج