0 رای
50 نمایش ها
مراحل مزایده ملک مشاع توسط دادگاه به چه صورت است؟
 • کمال 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
44 نمایش ها
آیا می توان در یک مبایعه نامه ملک را به چند نفر همزمان فروخت؟
 • آرش 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
55 نمایش ها
قصد خرید خانه ای دارم که وام مسکن دارد چه اقدامی باید انجام شود؟
 • علی 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
76 نمایش ها
اگر روز تعیین شده برای مراجعه برای انتقال سند به دفترخانه بنا به دلایلی تعطیل باشد یا تعطیل اعلام...
 • رسا 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
105 نمایش ها
من منزلی را خریداری کردم که روی منزل وام داشت هزینه انتقال وام به عهده کیست؟
 • رضا 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
88 نمایش ها
همه مالکین یک ملک به من وکالت داده اند تا ملک را بفروشم بجز یک نفر لطفا راهنمایی کنید چگونه در سر...
 • ساسانی 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
81 نمایش ها
ملکی بصورت مشاع و با قید حدود و جانمایی فروخته شده خریدار ملک مدعی است ملک مورد تصرف ما که زمین م...
 • ناهید 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
85 نمایش ها
یکی از فرزندان در زمان زنده بودن پدرم اقدام به انتقال ملک بنام خود نموده در حال حاضر پدرم فوت شده...
 • زهرا 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
83 نمایش ها
در پرونده مطالبه بهای کارشناسی ملک ، هزینه دادرسی بر چه اساسی محاسبه می گردد.؟
 • حمید 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
866 نمایش ها
مستاجر نه اجاره پرداخت می کند و نه ملک من را تخلیه می کند چه باید کرد؟ 
 • محمد 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
نمایش 1 - 10 از 119 نتیجه