0 رای
48 نمایش ها
ملکی را از طریق مزایده برنده شدم در حال حاضر یکی از ورثه که ملک را در تصرف دارد مانع از تحویل ملک...
 • جمشید 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
78 نمایش ها
قصد خرید منزلی را داریم که به جهت گرفتن وام سند آن در رهن بانک است آیا خرید چنین منزلی در آینده ب...
 • علی 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
83 نمایش ها
با یک نفر در ملکی شریک هستم طرف مقابل قسمتی از ملک را در تصرف دارد من نیز قصد دارم زیر زمین ملک ر...
 • حجت 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
858 نمایش ها
خانواده پسرقبول کردند زمینی را بعنوان مهریهبنام دختر بزنند قبل از اجرای عقد چه کاری انجام دهیم که...
 • آرش 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
77 نمایش ها
ملکی را در روستا با کاربری مسکونی خریداری کردم و داخل طرح هادی روستا می باشد و داخل ملک بنایی وجو...
 • رضا 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 3 ماه قبل
0 رای
901 نمایش ها
چک من برگشت خورد و طرف مقابل هم ملک و هم حقوق مرا توقیف نموده امکان رفع توقیف از حساب من هست؟
 • احمد 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
0 رای
894 نمایش ها
شریک من قصد مزایده کل ملک و فروش آن را دارد چگونه میتوانم از فروش سهم خود  جلوگیرم نمایم؟
 • سجاد 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
0 رای
917 نمایش ها
همسر من  اقدام به توقیف 2 دانگ من از ملک مشاع ورثه  نموده در صورتیکه بخشی از ملک در توقیف میباشد ...
 • ناصر 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
نمایش 1 - 10 از 63 نتیجه