0 رای
46 نمایش ها
زمینی در محدوده سنگ لشگری در حال حاضر متوجه شدم این زمین موات است میتوانم علیه فروشنده ملک اقدام ...
 • سهیل 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
77 نمایش ها
ملکی را در روستا با کاربری مسکونی خریداری کردم و داخل طرح هادی روستا می باشد و داخل ملک بنایی وجو...
 • رضا 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 3 ماه قبل
1 رای
899 نمایش ها
در مواردی که شخصی با مبایعنامه عادی یک ملک را خریداری نموده است و بعدا مشخص شده که ملک مذکور در ک...
 • کشاورز 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
675 نمایش ها
شهرداری به اشتباه در اجرای طرح عمرانی خود باعث تخریب ملک من شده که رای دیوان عدالت اداری هم گرفتم...
 • مینایی 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
2k نمایش ها
خانواده پسر قبول کردند زمینی را بعنوان مهریه بنام دختر بزنند قبل از اجرای عقد چه کاری انجام دهیم ...
 • جواد 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
کارشناس رسمی دادگستری بر چه اساسی ملک مسکونی را کارشناسی می کند؟
 • حسینی 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
ملکی متعلق به چند نفر است یکی از شرکا می تواند قبل از تقسیم قسمتی از این ملک را بدون آگاهی و اجاز...
 • ناشناس 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
ملکی را خریداری کرده‌ام در حال حاضر متوجه شدم ملک در تصرف منابع طبیعی است و قسمتی از ان را یک شخص...
 • ناشناس 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
ملک پدری ما در تصرف یکی از ورثه قرار دارد و برای تقسیم به توافق نرسیده‌ایم، پس از خلع ید ملک در ا...
 • ناشناس 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
4k نمایش ها
شریک من قصد مزایده کل ملک و فروش آن را دارد چگونه میتوانم از فروش سهم خود جلوگیرم نمایم؟
 • ناشناس 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
نمایش 1 - 10 از 16 نتیجه