0 رای
61 نمایش ها
ملک ما در رهن بانک است که کل مبلغ وام و سود آن از ملک ما خیلی کمتر است آیا می توان از مابق بعنوان...
 • ثریا 1 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 1 ماه قبل
0 رای
78 نمایش ها
قصد خرید منزلی را داریم که به جهت گرفتن وام سند آن در رهن بانک است آیا خرید چنین منزلی در آینده ب...
 • علی 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
81 نمایش ها
اینکه در برخی از قولنامه ذکر می‌شود در رهن بانک است یعنی چه؟
 • سیمین 2 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 ماه قبل
0 رای
898 نمایش ها
پدر من سند ملک خود را بابت وام برادرم وثیقه بانک قرار داده و در وصیت نامه قید کرده که ملک موردنظر...
 • زهرا 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 3 ماه قبل
0 رای
868 نمایش ها
ملکی را در رهن بانک گذاشته ایم که مبلغ آن خیلی بیشتر از وام است آیا می توانیم آن ملک را برای وثیق...
 • هاشم 3 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 3 ماه قبل
0 رای
901 نمایش ها
چک من برگشت خورد و طرف مقابل هم ملک و هم حقوق مرا توقیف نموده امکان رفع توقیف از حساب من هست؟
 • احمد 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
0 رای
221 نمایش ها
 ملکی در رهن بانک بوده و از طریق مزایده به فروش می رود تکلیف مازاد ارزش ملک چه می شود؟
 • مهسا 4 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
1 رای
2k نمایش ها
ملکی را در رهن بانک گذاشته ایم که مبلغ آن خیلی بیشتر از وام است آیا می توانیم آن ملک را برای وثیق...
 • امیر 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
پدر من سند ملک خود را بابت وام برادرم وثیقه بانک قرار داده و در وصیت نامه قید کرده که ملک موردنظر...
 • ناشناس 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
نمایش 9 نتایج