0 رای
1k نمایش ها
پس از اتمام ساختمان همسایه مجاور ما شاکی شده قسمتی از زمین من داخل ساختمان ما شده و قصد شکایت و ت...
  • سمیه 8 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 8 ماه قبل
نمایش 2 نتایج