0 رای
391 نمایش ها
آیا ملکی را که که به امانت سپرده شده میتوان فروخت؟ و آیا شخص خریدار که می خواهد ملک را از امانتدا...
  • رضذ 9 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 9 ماه قبل
1 رای
4k نمایش ها
پس از اتمام ساختمان همسایه مجاور ما شاکی شده قسمتی از زمین من داخل ساختمان ما شده و قصد شکایت و ت...
  • علی 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
من حدود 20 سال پیش منزلی را خریداری کردم و سند بنام همسر بنده سند خورد آیا می توانم با طرح دعوی د...
  • ناشناس 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
1 رای
5k نمایش ها
چک من برگشت خورد و طرف مقابل هم ملک و هم حقوق مرا توقیف نموده امکان رفع توقیف از حساب وجود دارد؟
  • ناشناس 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
نمایش 4 نتایج