بایگانی برچسب: وکیل ملکی آنلاین

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی 

تغییر کاربری

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ١۵ و ١٧ و ١٨ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانھای فاقد سند رسمی مصوب ١٣٩٠/٩/٢٠ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحـــوه رسیدگی ھیأتھا و کارشناسان و نحـــوه دریافت و ھزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد:

همه چیز درباره سرقفلی، انواع سرقفلی + تفاوت با حق مالکیت

سرقفلی چیست؟ همه چیز درباره سرقفلی

سرقفلی، عنوان رایجی است در میان بازاریان و به محل کسب برمی‌گردد. در حال حاضر املاک زیادی برای شروع کسب و کار، اجاره داده می‌شوند. اما با این حال بسیاری از مردم عادی و بازاریان به درستی مفهوم این حق مالی را درک نکرده اند. احتمالا برای شما هم سوال پیش آمده که این عنوان […]

شماره تماس وکیل ملکی متخصص – مهدی علیجانی؛ وکیل متخصص ملکی

شماره تماس وکیل ملکی شماره تماس وکیل ملکی یکی از راه حل هایی است که افراد پس از مواجهه با مشکل و پرونده های حقوقی و دعاوی حقوقی ملکی به آن فکر می کنند. این است که سعی می کنند ابتدا سوال خود را با وکیل ملکی و ابتدا با تماس و مشاوره حقوقی ملکی […]