بایگانی ماه: اسفند ۱۴۰۲

فروش مال غیر

فروش مال غیر به این معناست که شخص بدون اجازه یا توکیل از طرف مقابل، اقدام به فروش مال یا ملک او می‌کند. در واقع، فرد مرتکب به ظاهر خود را مالک اموال دیگران نشان می‌دهد و با قصد فریب خریدار و کلاهبرداری از مالک، اقدام به فروش اموال می‌کند. این عمل به عنوان **فروش […]