بایگانی برچسب: اجراییه، چک

صدور اجراییه چک و استرداد لاشه چک + نمونه دادخواست و نمونه رای

درخواست صدور اجراییه چک صدور اجراییه چک، به معنای صدور حکمی است که برای وصول وجه چک، بدون طرح دعوا در دادگاه، مستقیماً تقاضا می‌شود. در صورتی که به هر دلیلی در تاریخ سر رسید چک، مبلغی معادل وجه چک در حساب صادر کننده‌ی آن نباشد، می‌توان نسبت به صدور « اجراییه چک برگشتی » […]