بایگانی برچسب: رای- خلع- ید-مشاعی

خلع ید مشاعی + نمونه آرا

خلع ید مشاعی چیست؟ خلع ید مشاعی: در صورتی که دو شخص مشترکا از یک ملک استفاده کنند و یکی از اشخاص تصمیم به خروج از ملک بگیرد، می‌تواند از دادگاه تقاضای خلع ید کند. در صورتی که دو شخص مشترکا از یک ملک استفاده کنند و یکی از آن اشخاص قصدبه فروش ملک را […]