0 رای
1k نمایش ها
ملکی به من واگذار شد که ممنوع از انتقال بود و در همان زمان من ملک را به برادرم هبه کردم و سند وکا...
 • سجاد 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 6 ماه قبل
0 رای
733 نمایش ها
ملکی را از طریق مزایده برنده شدم در حال حاضر یکی از ورثه که ملک را در تصرف دارد مانع از تحویل ملک...
 • جمشید 8 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 8 ماه قبل
0 رای
768 نمایش ها
اینکه در برخی از قولنامه ذکر می‌شود در رهن بانک است یعنی چه؟
 • سیمین 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 9 ماه قبل
0 رای
444 نمایش ها
حق ارتفاق به ملک دیگر که در برخی سندها نوشته می شود به چه معنی است؟
 • ساجد 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 9 ماه قبل
0 رای
2k نمایش ها
به چند نفر مالی به ارث رسیده که یکی از ورثه قصد به مزایده گذاشتن ملک را دارد آیا فقط سهم وی به مز...
 • محمد 9 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 9 ماه قبل
0 رای
784 نمایش ها
ملکی را در روستا با کاربری مسکونی خریداری کردم و داخل طرح هادی روستا می باشد و داخل ملک بنایی وجو...
 • رضا 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 10 ماه قبل
0 رای
1k نمایش ها
 ملکی در رهن بانک بوده و از طریق مزایده به فروش می رود تکلیف مازاد ارزش ملک چه می شود؟
 • مهسا 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 10 ماه قبل
0 رای
772 نمایش ها
برای اینکه یک نفر از سه مالک بتواند ملک را  بفروشد چه حکمی دارد؟
 • زهرا 10 ماه قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 10 ماه قبل
نمایش 10 نتایج