بایگانی برچسب: اجرت المثل، دادخواست، رای،

اجرت المثل اموال + نمونه دادخواست و نمونه رای

اجرت المثل اموال مطالبه اجرت المثل اموال به معنای مطالبه اجرتی است که برای استفاده از مالی  که متعلق به دیگری است صورت میگیرد. در این حالت، شخصی که از اموالی  که متعلق به دیگری است، استفاده کرده، باید به صاحب آن مال، هزینه‌ای بابت استفاده از آن پرداخت کند. در صورت عدم توافق بین […]