1 رای
1k نمایش ها
خریدار ملک ما حاضر به پرداخت مبلغ ملک نمی باشد در مبایعه نامه قید شده که تاریخ تحویل ملک در زمان ...
 • مژگان 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
2k نمایش ها
سند دو دانگ از ملکی را دارم آیا می توانم شرکای ملک را وادار به افراز ملک نسبت به سهم خود کنم؟
 • م.جوادی 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
تصرفات شخصی که قسمتی از سهم مشاع را وکالتی و بدون دریافت موافقت بقیه خریده چگونه است؟
 • حسام 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
سال گذشته منزلی را خریداری کردم و ساکن شدم چند وقت پیش یکی پیدا شده و ادعا می کند مال را قبلا از ...
 • رضایی 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
2k نمایش ها
 ملکی را با قولنامه عادی از مالک خریداری کردم بعد متوجه شدم مالک سال بعد با سند رسمی همان ملک را ...
 • جوادیان 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
1k نمایش ها
ملکی را به عروسم هدیه کردم جهت ادامه زندگی با پسرم و سند نیز به وی منتقل شد بعد از چند سال حالا ب...
 • رضا 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
2k نمایش ها
در مشاور املاک ما معامله ای انجام شده که در حال حاضر مشخص شده که فروشنده کلاهبردار بوده آیا مسئول...
 • محسنی 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
نمایش 7 نتایج