1 رای
636 نمایش ها
ملک من توسط اجرای احکام توقیف شده و می خواهم اعتراض ثالث اجرایی کنم ایا نیاز هست همه خریداران و ف...
  • خادم 2 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
2k نمایش ها
آیا ملک به کمتر از قیمت کارشناسی به فروش می رسد؟
  • مهمان ها 2 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
816 نمایش ها
شخصی طلب داشتم و ملک وی پس از صدور رای به نفع من در حال مزایده است مالک در را باز نمی کند تا خرید...
  • علی 2 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 2 سال قبل
نمایش 3 نتایج