0 رای
875 نمایش ها
نظر کارشناس رسمی دادگستری بر چه اساسی ملک مسکونی را کارشناسی می کند؟
  • هادی 3 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 ماه قبل
0 رای
1k نمایش ها
پدرم چند سال پیش یک ملک را به نام من سند رسمی زد والان خودش ان را در تصرف دارد .ایا میتواند از من...
  • حسین 4 ماه قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 4 ماه قبل
1 رای
2k نمایش ها
ملک از طریق مزایده قرار است به فروش برود و ما نمی توانیم مالیات آن را بدهیم آیا خللی در روند مزای...
  • رضا 2 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 2 سال قبل
نمایش 3 نتایج