پاسخ داده شد
1
1

خریدار ملک ما حاضر به پرداخت مبلغ ملک نمی باشد در مبایعه نامه قید شده که تاریخ تحویل ملک در زمان تنظیم سند و تصفیه ثمن معامله در روز محضر می باشد در حال حاضر خریدار به بندی که جداگانه تاریخ تحویل ملک که همان روز محضر است اشاره و ادعا می کند که چون ما در آن تاریخ ملک را تحویل نداده ایم ضرر و زیانی شامل حال او نمیشود آیا ادعای ایشان درست است؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
1
1

اگر پرداخت قیمت قرارداد در قبال تنطیم سند و تحویل ملک هر دو باشد چون ملک را تحویل نداده اید حق مطالبه خسارت ندارید مگر انکه پرداخت ثمن صرفا در قبال تنظیم سند باشد و در مورد تحویل مبیع چنین تعهدی نشده باشد که در این صورت با وصف مهیا کردن موجبات تنظیم سند توسط شما و عدم تحویل مبلغ توسط خریدار حق مطالبه خسارت را دارید که تشخیص این موارد بر اساس مفاد قرارداد با داگاه است .

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت