پاسخ داده شد
1
1

با سلام مهریه ام را به اجرا گذاشته و ملک از همسرم را معرفی نمودم ملک دارای پلاک ثبتی منزل کلنگی می باشد والان به آپارتمان تبدیل شده و پلاک ثبتی به نام همسرم می باشد.با توجه به بدهکاری به شهرداری بابت پایان کار و تفکیکی و بدهکاری تامین اجتماعی و دارایی هیچ گونه اقدامی ننموده ملک توقیف شده که مبلغ ملک 10 برابر میزان مهریه من است و از هر آپارتمان 2 واحد آن به فروش رسیده است .در ضمن با دستور قاضی دو ملک را از توقیف آزاد و انتقال نموده آیا ملک مذکور قابل مزایده است؟ با چه راهکاری؟ چطور مهریه ام را با این شرایط دریافت نمایم؟ آیا املاک دیگری را که از توقیف آزاد نموده و انتقال داده مجددا می توانم توقیف نمایم؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
1
1

اگر ملک توقیف شده با فروش ان از طریق مزایده مهریه شما پرداخت میشود در مورد انتقال ملک بعد از ازادی از توقیف بطور کلی اگر اموال دیگر مدیون تکافوی بدهی اورا ننماید طلبگارمیتواند شکایت کیفری بعنوان معامله بقصد فرار از دین بر اساس مقررات ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مطرح نماید به مقررات ماده 218 مکرر قانون مدنی نیز مراجعه نمائید.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت