پاسخ داده شد
1
1

سلام درملک مشاعی که موروثی است و سهم هر شش نفر از وراث در سند رسمی قیدگردیده است.یکی ازوراث تقاضای افراز ملک را داد و نهایتا بدلیل عدم افراز ملک به فروش و مزایده گذاشته شد، و کسی برای خرید شرکت نکرد.ایشان مجددا تقاضای تصرف عدوانی و اجرت المثل را مطرح و در دادگاه بدوی و تجدید نظررأی به ابطال خواسته صادر گردید.ایشان اکنون دعوی خلع ید را مطرح کرده و یکی از وراث در بخشی از ملک بدلیل عدم استطاعت مالی با رضایت بقیه وراث، درآنجا سکونت دارد.آیا امکان صدوررأی دال برخلع ید از ملک و تخلیه ملک، ممکن است. در صورت صدور چنین رأیی امکان دفاع سکونت کننده و دیگروراث چیست؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
1
1

با سلام مطابق ما ه 43 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی خلع ید مشاعی صحیح است واز کل ماک خلع ید می شود ولکن ملک نیز تحویل محکوم له تا زمان توافق داده نمی شود در این موارد بهتر است به طریقی سهم شخص ناراضی پرداخت شود وموضوع حل گردد والا این داستان همچنام باقی است.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت