1 رای
2k نمایش ها
در پرونده مطالبه بهای کارشناسی ملک ، هزینه دادرسی بر چه اساسی محاسبه می گردد.
  • مجید 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
حق ارتفاق به ملک دیگر که در برخی سندها نوشته می شود به چه معنی است؟
  • علی 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
پس از اتمام ساختمان همسایه مجاور ما شاکی شده قسمتی از زمین من داخل ساختمان ما شده و قصد شکایت و ت...
  • مهدی 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
1 رای
5k نمایش ها
از شخصی طلبکار هستم آیا با شماره ملی و شناسنامه و آدرس می توانم ملک وی را توقیف کنم یا باید حتما ...
  • حمید 3 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت 3 سال قبل
نمایش 4 نتایج