1 رای
2k نمایش ها
سلام شخصی ملکی را با پلاک ثبتی مشخص به دیگری میفروشد حال مشخص شده فروشنده مالک قسمتی از ملک بوده ...
 • جلال 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
2k نمایش ها
همسرم مالک 2 دانگ آپارتمان و 4 دانگ دیگر بنام من است در حال حاضر ایشان اقدام به مطالبه مهریه نمود...
 • علیرضا 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
2k نمایش ها
مالکین ملک قصد مزایده ملکی را دارند که سرقفلی آن متعلق به من است آیا می تواند برای من مشکلی ایجاد...
 • صابر 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
911 نمایش ها
پدرم قطعه زمینی را در زمان حیات خود به من داد در حال حاضر ورثه مدعی هستند این ملک هم باید جزء امو...
 • جباری 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
2k نمایش ها
در دادگاه دادخواست الزام به تنظیم سند افرازی دادم دادگاه بدوی پذیرفته دادگاه تجدید نظر با این است...
 • س. م 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
1 رای
3k نمایش ها
به چند نفر مالی به ارث رسیده که یکی از ورثه قصد به مزایده گذاشتن ملک را دارد آیا فقط سهم وی به مز...
 • نیما 2 سال قبل سوال کرد
 • آخرین فعالیت 2 سال قبل
نمایش 6 نتایج