بایگانی دسته‌ی: قراردادها

عقد معین و عقد نامعین

عقد معین عقود معین عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند و قانونگذار شرایط انعقاد ، احکام و آثار آن ها را معین کرده است برای مثال : بیع ، اجاره  مضاربه، صلح ، هبه ، رهن ، جعاله،  حواله ، ضمان،  مزارعه ، معاوضه و … عقد نامعین عقودی که در قانون عنوان […]

عقد رهن چیست + اقسام آن

عقد رهن چیست

رهن یا وثیقه در معنای لغوی یعنی دوام و ثبات. همچنین برخی آن را اینگونه معنی کردنه اند: مصدری از اراده است و یعنی گرو گذاشتن مال برای ضمانت با وثیقه در نزد طلبکار؛ تا اگر آن فرد نتوانست در آن زمان مشخص و معین حق خود را از بدهکار بگیرد، از آن مال گرو […]

نمونه قرارداد اجاره، توضیح و نکات اجاره نامه

نمونه قرارداد اجاره نامه - وکیل دعاوی ملکی

اجاره نامه در واقع سندی برای قراردادی است که میان مالک و مستاجر بسته می‌شود. پیش از این، ما در وکیل ملک، مقالاتی را به معرفی اجاره، قوانین و انواع آن اختصاص داده‌ایم. اما از آنجا که اغلب افراد با متن این سند آشنایی کافی ندارند، زمان انعقاد آن، بدون دقت و آگاهی دست به […]