تغییر کاربری 

تغییر کاربری

تغییر کاربری 

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با صدور مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی امکان تغییر کاربری آنها وجود دارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص اعتراض نامبرده به رأی کمیسیون ماده صد به شماره …. تحت پلاک ثبتی به شماره …. میباشد. متضمن قلع بنا بابت احداث بنای بدون مجوز به مساحت ۱۲۰ متر مربع و ۳۶ متر استخر در کاربری زراعی و باغی است. با توجه به صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی نسبت به آراء قطعی مراجع اختصاصی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مغایرت و مخالفت با آنها در موضوع معنونه اولاً شاکی دلیل یا اماره ای که حاکی از خدشه یا نقض به رای کمیسیون باشد ارائه نداشته.

ثانیاً در حکم مقرر قانونی اشتباه حکمی یا موضوعی حادث نشده است.

ثالثاً خوانده تجاوز از حدود و مقررات قانونی و یا بیش از حد اذن متعارف از قدرت اجرایی در اتخاذ تصمیم بهره نگرفته تا بدین سبب باعث اضرار شاکی فراهم آورد. بنابراین رای معترض عنه متوازن و مشروع بوده مستنداً به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۹-۸۸/۲/۶ و ۹۶۵-۸۶/۹/۱۱ که مشعر بر این است. اساساً احداث بنای مسکونی در اراضی زراعی قبل از تغییر کاربری فاقد قانونیت می باشد.

حسب قسمت اخیر تبصره ۲ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ تغییر کاربری اراضی ممنوع و در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی در رای تعیین می کند مجاز می باشد. ماده ۶۳ ق. ت. د.ع.ا ضمن تائید و ابرام رای مورد مذکور حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظرخواه بابت احداث بنا خارج از محدوده شهری و در حریم آن بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره جهاد کشاورزی به موجب رای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به قلع و قمع ابنیه احداثی و اعاده به وضع کاربری محکوم شده است. شکایت مشارالیه از رای مذکور در شعبه ۳۱ بدوی دیوان رد گردیده است.

دراین مرحله به لحاظ اینکه کاربری اراضی زراعی بوده و احداث بنا مغایر با کاربری توجیه قانونی ندارد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده.  در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۱۴۰۱-۹۵/۵/۳۱ تأیید می گردد، رأی صادره قطعی است.

مرجع صالح تغییر کاربری املاک شهری

 تغییر کاربری ملک، منوط به تصویب موضوع در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و شهرداری صرفا صدور پروانه احداث بنا را عهده دار میباشد.

مستندات: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری -ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص دادخواست آقایان الف. ص.ر. ، م. ص. و ع. ج. به طرفیت شهرداری شیراز و ستاد باغات قصردشت. به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی … بخش ۴ شیراز با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه جوابیه منعکس در پرونده. اگرچه به دلالت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنا از وظایف شهرداری تلقی می گردد.

لیکن این امر محدود و منحصر در کاربری مجاز ملک می باشد و تغییرکاربری آن منوط است به تصویب در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. لذا با وصف مذکور مدافعات طرف شکایت موجه محسوب و مستنداً به مواد ۱ و ۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر واعلام می گردد. رای اصداری مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوارق و محتویات پرونده و مطالب معنونه از ناحیه طرفین ملاحظه می شود که ملک مورد بحث در گروه پنج محدوده باغات قصرالدشت شیراز واقع است. طبق طرح تفصیلی شیراز دارای کاربری باغات و فضای سبز بوده و اصولاً تغییر کاربری ملک از طریق کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد. 

شهرداری صرفاً مجری مصوبات کمیسیون مذکور می باشد. بر همین مبنا شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه مبنی به الزام به صدور پروانه ساختمانی را صادر نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و اینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده.

درنتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده.  رای صادره در چارچوب مقررات وموازین مربوط صادرگردیده و خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می باشد. لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

 

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم شما را با تعدادی نمونه رای در رابطه با تغییر کاربری آشنا کنیم. در صورتی که شما عزیزان در این حوزه نیاز به مشاوره و راهنمایی های بیشتری دارید می توانید با ما در ارتباط باشید.

این مطالب را از دست ندهید ***

کاربری ملک به چه معناست؟آیا امکان تغییر کاربری وجود دارد

  • برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ملک در ارتباط باشید.

گروه وکلای دادشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *